برنامه هیات سال 1394

دوشنبه
 
31/1/94 میلاد امام باقر(ع) اوقاف 11 شرقی پ تابلو هیات منزل برادر شمسی
پنج شنبه 3/2/94 شهادت امام هادی (ع) شمیران نو 5 شرقی بن بست توحید 2 پلاک 49 منزل برادر ساروقی
سه شنبه 8/2/94 شب میلاد امام جواد (ع) اوقاف هفتم غربی برادر نجمی
جمعه 11/2/94 شب میلاد امام علی (ع) اوقاف 4 غربی( شهید کاظمی)پ48واحد2 فاضلی
دوشنبه 14/2/94 شام وفات حضرت زینب (س) اوقاف 4مرکزی (قنادان طوسی)منزل برادر جعفری
چهارشنبه 23/2/94 شب شهادت امام موسی کاظم (ع) اوقاف 5 غربی (شهید فتح آبادی)پ146 منزل برادر اکبری
پنج شنبه 31/2/94 شب میلاد امام حسین (ع) شروع مراسم بعداز نماز مغرب و عشاء مسجد ثارالله (ع)
جمعه 1/3/94 شب میلاد حضرت عباس (ع) شروع مراسم بعداز نماز مغرب و عشاء مسجد ثارالله (ع)
شنبه 2/3/94 شب میلاد امام سجاد(ع) شروع مراسم بعداز نماز مغرب و عشاء مسجد ثارالله (ع)